Vi kvalitetssäkrar och kundanpassar texter, tjänster och service för att göra era kunder nöjdare!

Som utomstående är det alltid lättare att se en text, produkt eller tjänst genom kundens ögon. Vi är experter på kundfokus och hjälper er att utveckla era erbjudanden utifrån kundens perspektiv. Hos oss har ni möjlighet att testa och granska såväl befintliga produkter som kommande produkter innan de släpps på marknaden.

Vilka är vi

Kvalitetsgranskarna är ett samarbete mellan Skriwing och BK Konsult & Affärsutveckling AB.

Läs mer om oss på Kvalitetsgranskarna.se