Kommunikation & kvalitetsutveckling

Kreativ och strategisk konsult med stort intresse för att skapa fantastiska kundupplevelser genom ett övergripande kundfokus, god kommunikation och ständiga förbättringar.

Vill se ökad kundnöjdhet på agendan, alltid.

Utbildad inom kommunikation, kvalitetsutveckling samt internrevision inom områdena kvalitet och miljö. Har god kännedom om standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Vill ni också ha nöjdare kunder? Hör av dig så pratar vi om saken!