Från engelska till svenska. Jag översätter webbplatser, trycksaker, säljmaterial och mycket mer. Mina översättningar är alltid noggrannt utförda och målet är att texten inte ska se översatt ut. Med mina översättningar vill jag förmedla innehåll och ton, och det alltid med ett bra flyt i texten. Självklart arbetar jag under sekretess.

Jag gör enbart översättningar med källspråk engelska och målspråk svenska.

Välkommen med din förfrågan.