Vill du ge ett bättre intryck med dina texter?
Det skrivna ordet finns runt omkring oss, överallt och hela tiden. Vi kan påverka hur andra ser på oss och våra företag genom att hela tiden använda oss av välskrivna texter som är anpassade för forum och målgrupp. Att låta en korrekturläsare gå igenom och granska viktiga texter är ett billigt sätt att förbättra sin image!

Här är exempel på viktiga texter som ofta behöver lite extra omsorg:
• Webbplatser
• Trycksaker
• Säljblad
• Platsannonser
• CV och ansökningar
• Restaurangmenyer
• Skyltar
• Uppsatser

Jag hjälper gärna till med korrekturläsning och textgranskning av allt detta och lite till!