Behöver ni hjälp på marknadssidan i företaget?
Alla företag arbetar med kommunikation på något sätt, även om vi inte tänker på det. Vill ni göra era kommunikationsinsatser lite mer tydliga? Förbättra företagets information både internt och externt och förstärk ert varumärke!

Jag är utbildad inom kommunikation och journalistik och har flera års erfarenhet som kommunikatör/informatör och Communications Manager inom både extern och intern kommunikation.


Som kommunikatör hjälper jag er bland annat med att:
• Arbeta med intern och extern kommunikation
• Uppdatera och utveckla företagets webbplats
• Uppdatera och utveckla företagets intranät
• Ta fram trycksaker och informationsblad
• Se till att den grafiska profilen följs
• Skriva pressmeddelanden
• Skriva nyhetsbrev
• Korrekturläsa viktiga texter
• Omvärldsbevakning
• Projektleda evenemang
• Arbeta med marknadsföringskampanjer
• Jobba med sociala medier
• Genomföra gäst- eller kundundersökningar